तालिम प्राप्त
सेक्युरिटी गार्ड(Security Guard)
क्लिनर(Cleaner)
ड्राइभर(Driver)
 टिचर(Teacher) तथा
अन्य दक्ष कामदार चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस् ।


गेटवे सर्भिसेस एण्ड टेक्नोलोजी प्रा. लि.

Email :- mail.gatewayservices@gmail.com
Phone 023-542218 / 9863765108

Previous Post Next Post