सामुदायिक तथा निजि विद्यालय / कलेजमा ICT LAB जडान गर्नु परेमा
हामीलाई सम्झनुहोस ।

गेटवे सर्भिसेस एण्ड टेक्नोलोजी प्रा. लि.
Email :- mail.gatewayservices@gmail.com
Phone 023-542218 / 9801123080
www.gatewayservices.com.np
Previous Post Next Post